او ، بــا مــا

۹ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۹ بهمن ۹۳ ، ۱۴:۴۲

حرف من

روز عشق را فقط می توان به تو تبریک گفت

تو که عشقت آسمانی ست

و 

ثمره عشقت آرامش است

...

بی حساب می دهی 

بی دلیل توبه می پذیری

بی توقع برکت میدهی

و

بی منت یاری میکنی

...خدای عاشق روزت مبارک


۲۹ بهمن ۹۳ ، ۱۱:۰۳

حرف من

گفت: بخوانید

گفتم:چقدر؟

گفت:

۲۹ بهمن ۹۳ ، ۱۱:۰۲

حرف من

ما را ز خداوندی لطف تو همین بس

کز بندگی هم چو منی عار نداری

۲۸ بهمن ۹۳ ، ۲۱:۳۳

حرف من

خدا آنقدر ها هم که نشان می دهد

صبور نیست

من خود دیده ام بی تابی اش را

برای

«توبه ی بندگان»

۲۷ بهمن ۹۳ ، ۲۱:۱۵

حرف من

باید که زاده شوم عاری از گناه
...


۲۷ بهمن ۹۳ ، ۲۰:۳۱

حرف من

می دانستم که می بینی

...


۲۳ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۴۴

حرف من

دل من در سبدی عشق به نیل تو سپرد

نگهش دار به موسی شدنش می اَرزد


۱۸ بهمن ۹۳ ، ۱۰:۴۸

حرف من

پیام شنبه من همیشه تازه دم است:پ.ن:

من خرابت شدم و دم به دم آبادترم


۱۶ بهمن ۹۳ ، ۲۲:۵۵

حرف من

خدایا دوستت دارم ...

چه برکتی دارد دوست داشتنت

خــــــــــدا

هر چه دلم را خالی میکنم باز پر می شود از توپ.ن:

توکلت علی الله